Moed

Die before you die, so you can truely live.
(Mooji)

Moed
Op deze foto staat een kleine bloem die de rotsen en stenen op haar weg heeft getrotseerd en naar het daglicht is gegroeid. Als we geconfronteerd worden met een moeilijke situatie hebben we een keus: of we proberen verontwaardigd iets of iemand de schuld te geven, of we kunnen de uitdaging aannemen en groeien. Het heeft geen zin tegen de beproevingen van het leven te vechten of te proberen ze te omzeilen of te ontkennen. Ze bestaan nu eenmaal en als het zaad een bloem wil worden, moeten we ze doormaken.

Wees moedig genoeg om te groeien naar de bloem die je bestemming is.

Bron: Osho Zen Tarot (bewerking van de kaart ‘Moed’).

Hoe werkt de coaching?

De coaching kent een open vorm. Je komt met een kwestie die jou bezighoudt, groot of klein, maakt niet uit. Die kwestie onderzoeken we door in alle rust erbij stil te staan. Er is ruimte voor wat er in jou leeft, er is begrip, er is reflectie, ik geef aan jou terug wat ik waarneem. Aan het einde van het consult kijk je vanuit een ander perspectief naar datgene wat je inbracht, er is inzicht, je begrijpt de te nemen stappen en van daaruit ervaar je veelal opluchting. Je kunt weer op eigen kracht verder of je maakt een vervolg afspraak. Het kan zijn dat één gesprek voor dat moment voldoet of dat enkele gesprekken wenselijk zijn. Daarnaast bestaat er voor mensen de mogelijkheid om met enige regelmaat langs te komen in het kader van bewustzijnsgroei. Mensen die voor deze vorm kiezen, voelen, net als ik, een roep van binnenuit naar innerlijke bevrijding en waarheid, naar thuis komen bij je-Zelf, naar leven vanuit je Natuur in plaats van de overlevingsstructuur. Ontdek wat voor jou past.

Mogelijke thema’s voor Bewustzijnscoaching?
 • Inquiry: onderzoeken wat er rond een kwestie in jou leeft, alles aan het licht brengen, ook motieven en drijfveren die je liever niet wilt zien.
 • Naar jeZelf luisteren, ongeacht goedkeuring of afkeuring door anderen.
 • Bewustzijnsgroei: in de uitwisseling rond thema’s ontstaat ‘huiswerk’ waar je mee verder gaat in het leven van alledag.
 • Jezelf zijn (wat is dat?), handelen vanuit je natuur in plaats vanuit je overlevingsstructuur.
 • Projecties doorzien: plaatjes die we plakken op een situatie (op de ander, onszelf) waardoor we de realiteit niet zien zoals die is, wat lijden tot gevolg heeft.
 • Omgaan met een verandering in je leven, een omslag (innerlijk en/of uiterlijk).
 • Loslaten van oude verantwoordelijkheden, rollen en petten.
 • Mee bewegen met de stroom van het Leven, overgave aan dat wat is, het stuur uit handen geven, leven vanuit vertrouwen en niet-weten (het onbekende, het onzekere).
 • Relaties: herkennen en doorzien van plaatjes die we op de ander en op onszelf plakken waardoor een intieme, open relatie mogelijk wordt. Relaties kan betrekking hebben op samenwonenden / echtparen / familieleden / vrienden / collega’s. Niet langer de schuld bij de ander leggen, maar onderzoeken wat er in ons wordt geraakt van waaruit we met de vinger naar de ander willen wijzen.
 • Energiehuishouding: verlies van energie en kracht door aanpassing aan verwachtingen van anderen, die in onszelf leven (zo behoor ik me te gedragen). De lat te hoog leggen, teveel van onszelf eisen, waardoor stress en burn-out ontstaan.
 • Balans tussen moed (zetten van stappen, uit je comfortzone) en integratietijd (rust om alle veranderingen te dragen).
  Hoe lang duurt een sessie?

  1, 15  uur.

  Wat kost een sessie?

  Inkomen tot 1800 euro netto per maand: 65 euro. Bij financiële nood is overleg mogelijk over de betaling. Geld mag geen belemmering vormen om te komen.

  In alle overige gevallen: 90 euro voor 1 uur en 15 minuten.

  De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

  Waar vindt de coaching plaats?

  Voorhout (regio Leiden/Haarlem/Den Haag/Amsterdam). Indien voor jou de afstand te groot is, behoort een telefonisch consult (skype/what’s app) tot de mogelijkheden. Wil je een afspraak, dan graag via de mail of telefonisch: 06 51066781 carolineootes.nu@gmail.com