innerlijke stem

In mijn werk ontmoet ik veel mensen die de mening van anderen erg belangrijk vinden en daardoor niet weten wat zij zelf willen. Vaak vragen ze om advies van familie, vrienden of kennissen, in de hoop een antwoord te vinden op een beslissing die gemaakt dient te worden. De verwarring wordt groot wanneer uiteenlopende meningen en adviezen worden gegeven. Je raakt verstrikt in alle voors en tegens, en komt er niet meer uit. Het luisteren of vragen naar de mening van anderen komt altijd voort uit onzekerheid, omdat je het contact met de innerlijke stem niet kent. Van daaruit zoek je het antwoord buiten je: vertel me wat ik moet doen, want ik weet het niet. Je realiseert je niet dat niemand je kan vertellen welke beslissing de juiste is. De enige die dit weet ben JIJ. Na alle meningen van anderen probeer je er met je hoofd uit te komen, maar je hoofd is nu juist niet het instrument om je te vertellen wat de innerlijke stem aangeeft. Het antwoord bevindt zich in je hart, maar als je niet weet wat je hart je vertelt, hoe kom je er dan uit? Of je weet wel wat de innerlijke stem je vertelt, maar je ziet op tegen de consequenties van je beslissing? Omdat je bang bent voor de mening van anderen of voor gevoelens van eenzaamheid of anderszins. Bewustzijnscoaching biedt ondersteuning bij het ontdekken van je innerlijke stem. In alle rust onderzoeken we wat je zoal tegen komt in jezelf, wat alle tegenstrijdigheden lijken te zijn en welke overtuigingen daarin een rol spelen. Je ontdekt dat alles er mag zijn, alles mag het licht zien, niets hoef je voor jezelf achter te houden, je diepste gevoelens, gedachten en angsten deel je, je rust in niet-weten, en van daaruit voel je wat de innerlijke stem je te vertellen heeft.

Geef een reactie