De sleutel tot geluk zit in jezelf.

Bewustzijnscoaching is bedoeld voor mensen, die thuis willen komen in het Hart, in Bewustzijn, in Liefde.

Mensen die gebruik maken van bewustzijnscoaching hebben ontdekt dat werkelijke bevrijding niet ligt in een andere partner/werk of groter huis. Werkelijke bevrijding kan alleen van binnenuit worden gerealiseerd.

Degenen onder ons die dit beseffen, volgen veelal een spiritueel pad om thuis te komen bij het Zelf.
En eigenlijk klopt deze zin niet (thuis komen bij het Zelf), omdat we al thuis zijn, maar we beseffen het niet, omdat we ons vereenzelvigd hebben met de mind. Het is deze vereenzelviging met de mind (pijnlichaam/ego) wat  zoveel lijden veroorzaakt, individueel en collectief.

Enkele uitingsvormen van identificatie met de mind zijn: angst, tekort, niet voldoen, innerlijke strijd, conflicten, oorlog, misverstanden, onrust, leegte en verslavingen om de leegte niet te hoeven voelen, eenzaamheid etc.

Door de vereenzelviging met de mind, met het ik (ego), zien we onszelf als afgescheiden van het bestaan, afgescheiden van onze essentie, afgescheiden van andere levensvormen. Deze afgescheidenheid maakt dat we ergens diep van binnen een leegte, een gemis ervaren, zonder dat we goed kunnen duiden waar deze pijn over gaat. En het is deze pijn, die maakt dat we op zoek gaan naar oplossingen in de buitenwereld, tot het moment dat we ontdekken dat niets uit de buitenwereld het gevoel van leegte, tekort, eenzaamheid en vervreemding kan weg nemen. En dan is de mens rijp voor een spiritueel pad wat gericht is op bevrijding van binnenuit.

Een spiritueel pad brengt ons thuis in onze Boeddha natuur waar Liefde, Verbinding, Creativiteit, Wijsheid en Stilte de parfum van is. Thuis zijn betekent totale ontspanning, we leven in overgave met het bestaan, we zijn één met het bestaan; het fictieve gevoel van afgescheidenheid, veroorzaakt door identificatie met de mind, is doorbroken: we zijn Thuis.

Het herkennen en realiseren van onze Boeddha natuur vraagt offers en leidt tot uitdagingen in het alledaagse bestaan.
Tijdens onze reis naar bevrijding en de fase van integratie van onze Boeddha natuur worden we voor vele testen geplaatst. Daarbij gaat het nooit over de situaties zelf, al denken we veelal van wel, maar over dat wat in ons plaats vindt tijdens deze uitdagingen. Zijn we aanwezig (staat ons wezen ‘aan’) of worden we over genomen door de (overlevings)structuur?
Laten we ons leiden door de stem van het hart (en wat zegt die stem dan?) of laten we ons leiden door de stem van de mind? We worden allemaal uitgedaagd om van binnenuit te ontdekken wat Waarheid en Liefde werkelijk is (voorbij het denken, voorbij alle opvattingen, die we hebben mee gekregen door de samenleving, religie en opvoeding). En elk spiritueel pad leidt uiteindelijk naar overgave van het illusoire ik. We vallen weer samen met het bestaan waar wij deel van zijn.

Zolang we niet volledig ontwaakt zijn, raken we met enige regelmaat verstrikt in de mind, waardoor we de realiteit niet zien zoals deze werkelijk is, maar door een lens van inkleuringen voort komend uit de mind. Het ontbreekt ons dan aan ‘zicht’, aan een juist perspectief, omdat trekkrachten, pijnpatronen en blinde vlekken vanuit de mind ons handelen of niet-handelen bepalen. We zijn bijvoorbeeld zo overtuigd van ons gelijk, dat we niet zien dat we vanuit een pijnpatroon reageren.

Ontwaken, wakker worden uit de droomstaat, uit de identificatie met de mind, vraagt inzicht en moed, omdat we dienen te rebelleren tegen onze (overlevings)structuur, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat we niet handelen overeenkomstig de verwachtingen van anderen, omdat het niet in overeenstemming is met ons hart (PS: die verwachtingen leven dus in ons, daar rebelleren we tegen).

Tijdens onze reis ervaren we ook momenten of perioden van verwarring en angst of onmacht, wanneer het ‘ik’ afbrokkelt en onze schijnbare houvast en veiligheid van een identiteit (dit ben ik) op losse schroeven komt te staan: we weten niet meer wie we zijn. Een geweldig uitgangspunt om de openheid van het Leven zelf (wat wij zijn) te ervaren, maar de mind voelt spanning, onzekerheid en wil het roer weer overnemen.

Het pad tot ontwaken vraagt van ons dat we onze schaduwkant onder ogen zien, zodat deze in het Licht van Gewaarzijn (onze Boeddha natuur) kan smelten. Bewustzijnscoaching geeft inzicht in de uitingsvormen van identificatie met het ‘ik’ en de schaduw. Uitingsvormen die we veelal niet zien, evenals de gevolgen daarvan in het leven van alledag.
Bijvoorbeeld de doorwerking van afgescheidenheid (ego) in onszelf en in de omgang met anderen, het effect van een slavendrijver of controleur in ons dagelijks leven, de gevolgen van een diepe imprint van afwijzing voor wat betreft ons handelen of niet handelen etc. Vanuit inzicht is het mogelijk om te rebelleren tegen de structuur, om achterliggende pijnpatronen te ontmoeten, die vervolgens in het Licht van Gewaarzijn uitdoven.

Leven in en vanuit het Licht betekent totale ontspanning, overgave aan het bestaan. De stroom van het Leven leidt ons…en een diepe rust daalt in ons neer…eindelijk Thuis.

Bewustzijnscoaching wil de mens bijstaan tijdens het ‘ontwakingsproces’ en de integratie daarvan in het dagelijkse bestaan. Als je herkent waar ik over spreek en  je behoefte voelt aan support, dan ben je van harte welkom.

 ‘Ontdek wie je bent, zodat dat wat je niet bent verdampt in het Licht van Gewaarzijn.’

Blogs:
Weet dat ik de nodige blogs heb geschreven, die mogelijk bijdragen tot enig begrip omtrent de werking van de mind en het realiseren van het Zelf, wat ook wel ontwaken wordt genoemd. Ook al zul je mij niet vaak aantreffen op mijn facebookpagina of LinkedIn profiel, soms plaats ik nog een blog. Mocht je die willen ontvangen, dan kan je je aanmelden en ontvang je de blog via facebook, LinkedIn of via de mail (voor mail, zie link onderaan deze pagina).

 

Facebookpagina: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching.
LinkedIn: Caroline Ootes
www.bewustzijnscoaching.com