De sleutel tot geluk zit in jezelf.

Bewustzijnscoaching wil een brug slaan tussen dat wat spiritueel aan inzichten en realisatie in ons wakker wordt en de daadwerkelijke belichaming daarvan in ons dagelijks leven.
Bewustzijnscoaching is bedoeld voor mensen, die de uitdagingen van het leven echt aan willen gaan, zodat wat helder wordt niet alleen een mooie, mentale realisatie blijft, maar ook daadwerkelijk wordt omgezet in de praktijk van het Leven zelf.

De overgang die we als mens, in dit tijdsbestek waarin wij leven, mogen maken, is de overgang van mind/ego (gebaseerd op angst en tekort) naar Hart: zelfliefde, liefde voor het bestaan, verbinding met alles en iedereen, openheid, de flow.

Werkelijke bevrijding kan alleen van binnenuit en in de praktijk van het leven zelf worden gerealiseerd.

Mensen die gebruik maken van bewustzijnscoaching hebben ontdekt dat bevrijding niet ligt in een andere partner/werk of groter huis, alhoewel dit niet wil zeggen dat er op enig moment in ons leven sprake kan zijn van een afscheid van partner, baan etc.  Ergens, diep van binnen, weten we heel goed dat we ons nog steeds onvervuld kunnen voelen als we alles 'hebben' waar we naar verlangen (partner, vrienden, huis, baan etc.). Omdat vervulling uiteindelijk alleen van binnenuit kan worden gerealiseerd.

Degenen onder ons die dit beseffen, kiezen voor bewustzijnscoaching, om thuis te komen bij het Zelf. En eigenlijk klopt deze zin niet (thuis komen bij het Zelf), omdat we al thuis zijn, maar we beseffen het niet, omdat we ons vereenzelvigd hebben met de mind (de emotioneel/mentale laag) en het ego (de identificatie met een 'ik'). Het is deze vereenzelviging met de mind/ego wat zoveel lijden veroorzaakt, individueel en collectief.

Enkele uitingsvormen van identificatie met de mind en het ego zijn: angst, tekort, niet voldoen, innerlijke strijd, conflicten, oorlog, misverstanden, onrust, leegte en verslavingen om de leegte niet te hoeven voelen, eenzaamheid etc.

Door de vereenzelviging met de mind en het ik (ego), zien we onszelf als afgescheiden van het bestaan, van onszelf, van de ander. Deze afgescheidenheid maakt dat we ergens diep van binnen een leegte, een gemis ervaren, zonder dat we goed kunnen duiden waar deze pijn over gaat. En het is deze pijn, die maakt dat we op zoek gaan naar oplossingen in de buitenwereld, tot het moment dat we ontdekken dat niets uit de buitenwereld het gevoel van leegte, tekort, eenzaamheid en vervreemding kan weg nemen. En dan is de mens rijp voor bewustzijnscoaching wat gericht is op bevrijding van binnenuit.

Bewustzijnscoaching brengt ons thuis in onze ware Natuur. Thuis zijn betekent ontspannen zijn, we leven in overgave met het bestaan en nemen verantwoordelijkheid voor dat wat zich in ons en in ons leven aandient.

Het ontdekken en realiseren van onze ware Natuur leidt tot uitdagingen in het alledaagse bestaan.
Tijdens onze reis naar bevrijding en de fase van integratie van onze ware Natuur in de praktijk van het leven zelf, worden we voor vele testen geplaatst. Daarbij gaat het nooit over de situaties zelf, al denken we veelal van wel, maar over dat wat in ons plaats vindt tijdens deze uitdagingen. Zijn we aanwezig (staat ons wezen 'aan') of worden we over genomen door de (overlevings)structuur, door ingesleten reactiepatronen? Durven we authentiek te zijn, kleur te bekennen of passen we ons aan? En wat is onze kleur dan, wat wil er werkelijk van binnenuit worden geleefd?
Zijn we waarachtig en delen we in alle openheid wat er diep van binnenuit waar is voor ons of houden we informatie achter? Laten we ons leiden door de stem van het hart (en wat zegt die stem dan?) of laten we ons leiden door overtuigingen waar we ons aan vastklampen, omdat loslaten bedreigend voelt? Worden we geleefd door wat hoort en moet of volgen we de stroom van binnenuit, ook als dat mogelijk tot afkeuring leidt? 
We worden allemaal uitgedaagd om van binnenuit te ontdekken en vervolgens te leven wat op een diep niveau wordt gerealiseerd. Bewustzijnscoaching ondersteunt de mens op deze ontdekkingstocht.

Ontwaken, wakker worden uit de droomstaat, uit de identificatie met de mind en het ego, vraagt inzicht en moed, omdat we dienen te rebelleren tegen onze (overlevings)structuur, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat we niet handelen overeenkomstig de verwachtingen van anderen, omdat het niet in overeenstemming is met ons hart (PS: die verwachtingen leven dus in ons, daar rebelleren we tegen).

Tijdens onze reis ervaren we ook momenten of perioden van verwarring en angst of onmacht, wanneer het 'ik' afbrokkelt en onze schijnbare houvast en veiligheid van een identiteit (dit ben ik) op losse schroeven komt te staan: we weten niet meer wie we zijn. Een geweldig uitgangspunt om de openheid van het Leven zelf (wat wij zijn) te ervaren, maar de mind voelt spanning, onzekerheid en wil het roer weer overnemen. Bewustzijnscoaching geeft inzicht in het proces van het ontmantelen van het 'ik' en de overlevingsstructuur. Vanuit inzicht/begrip is overgave aan dat wat zich voltrekt mogelijk. 

En voor de scherpe lezer: in essentie zijn we Natuur, onze ware Natuur suggereert dat er twee zijn, dat er sprake is van een ik en Natuur, wat niet het geval is. We zijn het Leven zelf. Leven in en vanuit het Licht betekent totale ontspanning, overgave aan het bestaan. De stroom van het Leven leidt ons...en een diepe rust daalt in ons neer... eindelijk Thuis.

Bewustzijnscoaching wil de mens bijstaan tijdens het 'ontwakingsproces' en de integratie daarvan in het dagelijkse bestaan. Als je herkent waar ik over spreek en je behoefte voelt aan support, dan ben je van harte welkom.

 'Ontdek wie je bent, zodat dat wat je niet bent verdampt in het Licht van Gewaarzijn.'

Blogs:
Weet dat ik de nodige blogs heb geschreven, die mogelijk bijdragen tot enig begrip omtrent de werking van de mind in relatie tot het realiseren van het Zelf, wat ook wel ontwaken wordt genoemd. Ook al zul je mij niet vaak aantreffen op mijn facebookpagina of LinkedIn profiel, soms plaats ik nog een blog. Mocht je die willen ontvangen, dan kan je je aanmelden op mijn facebookpagina of LinkedIn.

Facebookpagina: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching.
LinkedIn: Caroline Ootes
www.bewustzijnscoaching.com