Welk deel kijkt vanuit de bril van 'in de steek gelaten'? Is dat de volwassen vrouw of het gekwetste kind?
Projectie: we plakken iets op de realiteit wat er niet is en zijn ervan overtuigd dat onze waarneming klopt.
Sometimes you have to stop thinking so much and go where your heart takes you.
Geef je over... aan de stroom van het leven zelf.
Als we thuis komen in ons hart, dan is er geen vijand meer, omdat de vijand in ons wordt doorzien.
Vanuit welke bril kijk jij naar jezelf, de ander en de wereld?
Ook al zijn adviezen goed bedoeld, het antwoord op een kwestie ligt niet buiten jou, maar in jou.
Iedere stap brengt je naar de volgende stap, durf je daarop te vertrouwen?