Welk deel kijkt vanuit de bril van 'in de steek gelaten'? Is dat de volwassen vrouw of het gekwetste kind? Lees meer
Projectie: we plakken iets op de realiteit wat er niet is en zijn ervan overtuigd dat onze waarneming klopt. Lees meer
Sometimes you have to stop thinking so much and go where your heart takes you. Lees meer
Geef je over... aan de stroom van het leven zelf. Lees meer
Als we thuis komen in ons hart, dan is er geen vijand meer, omdat de vijand in ons wordt doorzien. Lees meer
Vanuit welke bril kijk jij naar jezelf, de ander en de wereld? Lees meer
Ook al zijn adviezen goed bedoeld, het antwoord op een kwestie ligt niet buiten jou, maar in jou. Lees meer
Iedere stap brengt je naar de volgende stap, durf je daarop te vertrouwen? Lees meer