Wie of wat ben ik in essentie?Wie of wat ben ik in essentie?

Stel je voor dat je geen enkele aanname meer hebt over jezelf..., dat alle etiketten/kwaliteiten die je jezelf (en anderen) toedicht van je afvallen...
Je identificeert je niet langer met bepaalde labels en eigenschappen: ik ben eerlijk, onrustig, vrolijk, introvert, inschikkelijk, gezellig, harmonieus, een zwartkijker, een dromer, een kunstenaar, trouw, slim, dom, creatief etc. Niets van dat alles...

Stel je voor dat je niet langer hecht aan bepaalde ideeën, overtuigingen, concepten, een geloof of een politieke partij... Ja, er komen opvattingen en standpunten voorbij, maar ten diepste realiseer je je dat deze betrekkelijk zijn, je houdt nergens aan vast, aan geen enkele overtuiging, omdat je beseft dat deze niet de waarheid - de essentie van ons zijn - weerspiegelen. Het zijn slechts ideeën, concepten, meningen die aan verandering onderhevig zijn. Wat we vandaag menen dat waar is, kan morgen weer anders zijn. En alles wat aan verandering onderhevig is (gedachten/emoties) weerspiegelt niet onze essentie, weerspiegelt niet Dat wat onveranderlijk is, onze Natuur, Beingness.

Stel je voor dat je je niet langer identificeert met alle rollen, die je vervult in je leven. De rol die je vervult vanuit je beroep of sociale rollen, inclusief alle opvattingen die we over deze rollen in ons dragen: ik ben getrouwd en dat betekent dat ik in het weekend niet afspreek met een vriend(in) (aanname), ik ben moeder/vader en als ouder dien je altijd klaar te staan voor je kinderen (aanname), ik ben oma/opa en als oma en opa zijnde ben je natuurlijk altijd bereid om op te passen (aanname) etc.

Stel je voor dat je niet hecht aan sekse, seksuele voorkeur of huidskleur: ik ben homo en als homo heb je het moeilijk in het leven (aanname), ik ben een neger en dat betekent dat blanke mensen je zullen discrimineren (aanname). Ik ben een vrouw, daarom krijg ik die baan niet, ze kiezen altijd een man, die worden niet zwanger (aanname). Geen identiteit op sekse, seksuele voorkeur of huidskleur, het neger/blank zijn of hetero/homo/bi zijn, definieert niet wie jij in essentie bent.

Stel je voor dat je geen wereldbeeld of mensbeeld hebt. Bijvoorbeeld: mensen zijn te vertrouwen, mensen zijn egoïstisch, mensen zijn harteloos, de wereld is een puinhoop etc. En je kent geen aanname over het leven zelf: het leven is goed, slecht, aangenaam, genadig, hard, eenzaam etc.

Je bent in dit moment, NU, zonder al die aannames, zonder gedachten, zonder rollen, zonder geloof of overtuigingen, zonder verwachting, zonder verlangen, zonder ambitie, zonder zelfbeeld (image), zonder doel, zonder geschiedenis, geen verleden, geen toekomst, geen naam..., niets.

Naakt, naakt en nog eens naakt...

Wat blijft er over als alles wat ons is aangeleerd, waar we in geloven..., van ons afvalt...?

Leegte, Essentie, Beingness, Puur Gewaarzijn, Waarheid, Realiteit, Liefde.

Puur Gewaarzijn zelf is absoluut (dus niet aan verandering onderhevig). Vele vormen en kleuren verschijnen in Puur Gewaarzijn, maar het Gewaarzijn zelf is onaantastbaar, neutraal, onvoorwaardelijk, immer aanwezig, zonder oordeel (gelijk de zon die immer en altijd schijnt).

Dat is onze essentie: Puur Gewaarzijn, Leegte..., oneindige ruimte..., waar alle energieën (gedachten, gevoelens) binnen komen, worden geregistreerd, gekend, gevoeld en weer los gelaten.

Er is geen vastomlijnd 'ik', er is Bewustzijn, er is Leven. Wij zijn het Leven zelf, wij zijn Bewustzijn. Onze essentie is Goddelijk, is Liefde.

De stroom van het Leven kent vele kleuren en vormen, die door ons heen worden ervaren en weer los gelaten. Tenzij we ons weer vast klampen en identificeren. Dan vergeten we wie we in essentie zijn en raken we verstrikt in de droom, de droom van illusies, de droom van de mind. We menen dat we de kleuren en vormen zijn, we menen dat we onze opvattingen, rollen, aannames, eigenschappen zijn (dit ben ik, zo is het, dit is waar en dat is niet waar). We menen dat we 'iemand' zijn. We raken geïdentificeerd met ons zelfbeeld, ons image. En identificatie leidt altijd tot 'lijden', 'botsing' en 'conflict' omdat de realiteit heel vaak niet overeenstemt met ons beeld, onze verwachting over onszelf of over de ander, de wereld en het leven.

Van waaruit voelen we toch zo zeer de behoefte om ons vast te klampen, de behoefte aan een vastomlijnd zelfbeeld, de behoefte aan 'dit ben ik' ?

We weten niet beter... We zijn zo groot gebracht... We hebben geleerd onszelf te zien als een afgescheiden 'iemand' met bepaalde kenmerken. Een ik-besef  (dit ben ik) is ons van jongs af aan mee gegeven.

Hoe zou het zijn om de greep op het denkbeeldige ik-besef los te laten? Om vanuit openheid en leegte te zijn? Om het Leven haar/zijn gang te laten gaan?

Om vanuit vertrouwen en totale ontspanning ons over te geven aan het bestaan? Om het roer uit handen te geven? Om mee te stromen met het bestaan zelf?

Verhaaltje: Illusies (Richard Bach)
Eens leefde er een dorp vol wezens op de bodem van een grote kristallen rivier. De stroom ging zwijgend over hen allen heen – jong en oud, rijk en arm, goed en slecht, de stroom ging haar eigen weg, en kende alleen haar eigen kristallen zelf.
Elk schepsel hield zich op de eigen manier stevig vast aan de takken en rotsen op de rivierbodem, want zich vastklampen was hun manier van leven en ieder had vanaf de geboorte geleerd om weerstand tegen de stroom te bieden.
Maar uiteindelijk zei een schepsel: 'Ik ben het beu om me vast te klampen. Hoewel ik het niet met mijn eigen ogen kan zien, vertrouw ik erop dat de stroom weet waarheen het gaat. Ik zal loslaten en het me laten voeren waarheen het wil. Als ik me nog langer vastklamp, zal ik sterven van verveling.'
De andere wezens lachten en zeiden: 'Dwaas! Laat los en die stroom die je zo aanbidt, zal je te pletter laten slaan op de rotsen en je zult sneller sterven dan van verveling!'
Maar die ene sloeg geen acht op hen en ademde diep in en liet toen los. Meteen werd hij door de stroom meegevoerd en tegen de rotsen aan geslagen. Na enige tijd, toen het schepsel weigerde zich weer vast te klampen, verhief de stroom hem echter boven de bodem en hij werd niet langer gekwetst. En de schepselen die stroomafwaarts leefden, voor wie hij een vreemde was, riepen: 'Aanschouw een wonder! Een schepsel als ons, toch vliegt hij! Zie de Messias, die is gekomen om ons allen te verlossen!'
En de ene in de stroom zei: 'Ik ben niet meer een verlosser dan jullie. De rivier schept er genoegen in om ons te bevrijden, als we slechts durven loslaten. Ons echte werk is deze reis, dit avontuur.'

Wij zijn de rivier..., onze echte werk is de reis van het leven Leven..., geef je over..., laat los en laat je dragen door het bestaan, door de stroom van het Leven zelf, want dat ben 'jij'..., Leven, Licht en Liefde...www.bewustzijnscoaching.com
Facebook: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching
LinkedIn: Caroline Ootes

 

Meditation..., just wasting timeI have an appointment with Lisa, she comes for the first time. Recently someone said to me: "Maybe you are not of meditation, maybe meditation as an entrance is not suitable for you." I wonder if that is the case. She continues: "I now read a book where meditation is recommended and I notice that I keep myself from it. I would like to look at this subject with you."

Okay, I say, tell me something more. I am not afraid of silence, says Lisa, I have also done some retreats including a 7-day vipassana retreat and yet I feel quite a bit of resistance at the thought that I have to spend time, every day, to meditate. I wonder what that is. Is it that I don't allow it myself? Don't I think it's worth it? Or is there something else going on? I know that I am a huge doer, she says. When I sit still, the thought soon comes up that it is a waste of my time.

Okay, I say, I hear you, would you like to share something about the 7-day silence retreat? What was the state of affairs and what did you encounter in that?

We meditated many hours a day and the meals were also in silence. We also did chores like washing dishes etc. The first days of the retreat I looked at the other participants with astonishment/admiration and thought: "What are you doing all your very best..., well, I can't do that." I just pulled my own plan, I did what I needed, sometimes I lay down during the meditation while everyone sat. Later the other participants indicated that they found me so strong that I state with myself, doing what I needed, but I thought it was very strong of them that they meditated hour after hour on their cushion or chair. My experience: the days were terribly long..., and I just missed out on contact with people..., a weekend in silence..., oke..., you can do that, but longer than a weekend..., it's really hard, I also need contact with others to grow and to mirror and if I sit or lie like that, then it just stagnates in me, then I get stuck in my own thoughts. Well, after 4 days I stopped, I had enough of it.

Okay, so you pulled your own plan..., you didn't surrender to the program as it was, but you did your own thing. That is already a remarkable fact, right? To see that through that behavior you create an escape route for what was going on in you during meditation. And that the mind then comes up with a explanation for your behavior: "I need other people to flip, without contact with people nothing happens, no insight, nothing, meditation just doesn't work for me." Interesting to watch all this, right?

Yes, says Lisa, I didn't look at it that way, I was actually proud of myself that I went my own way. Too bad the teacher didn't mirror this back to me.

And if you had completed the 7 days, what would you meet in yourself?

I would be bored to death, says Lisa sincere. I also often had thoughts like: "What am I doing here?, What is the use of this?, What a waste of my time." In my daily life I always arrive just in time at an appointment, never too early. Because I don't want to waste my time. I have to spend my time well and doing nothing, meditate, is not useful.

Interesting. So this is what you encounter during a 7-day vipassana. Every one meets his/her own pieces. And this is it for you: you go your own way, you miss the contact with others ..., you think you need others to meet yourself on a deeper level ..., you seek the fulfillment outside of you ..., without the exchange with the other you are thrown back on yourself and you feel that you are stagnating in your thinking, you discover that you are bored to death and you now realize that there is a conviction at basis: doing nothing is a waste of my time, I have to spend my time useful. Silent sitting and stagnating in your own thoughts is not useful, it does not yield anything, you decide to stop after 4 days.

Yes, Lisa says, I realize this now on a deeper level, I have not looked at it this way before. But how do I get rid of that conviction? And from that doer?

To see is to be free.

You see it now. You see the beliefs that determine your actions. That's where it starts. With 'seeing'. See what is happening, what is touched, just look at it, without judgement. Let the lamp of Consciousness shine on it, that's all. Don't fight with boredom or with lack of contact, don't get away, don't hook on, don't go with it, stay spectator of what the mind conjures up when you meditate: the boredom, the senseless and useless, the lack of contact and the explanation that the mind gives you after those 4 days.

When we want to get rid of anything, it just stick to us longer. If you are fighting with the mind, who in you is fighting? That is also the mind. Then you remain a prisoner of the mind, of the beliefs, so that is not the solution. Look at the resistance, the boredom..., and at some point it goes out automatically. Going inwards, slow down, is a first step to get out of the doer's addiction, to kick off the pattern in you that constantly thunders from one project to another.

If you understand what we are talking about, then you realize that there is a conditioned pattern: the doer (you can't do nothing, you have to be useful, you can't waste your time). Realize that the doer is driven by adrenaline. And that adrenaline ensures that your system is always 'active'. So a de-conditioning process is needed.

Sit or lie down on the couch, with calm music or without music, be relaxed, want nothing, don't expect a result, just be present at what passes by in body and mind on the moment you don't give in to the doer. Maybe you start to feel agitated when you are laying on the cough, all kinds of thoughts are passing by like: I have to hang up the laundry, do the shopping, I am wasting my time, etc. Something to that effect... do you recognize that?

Very recognizable, says Lisa.
Follow the process, that's all. Look. That is meditation: Being present at what is happening in you, without wanting to change anything. You allow yourself every day to be for half an hour (or longer), total relaxation for half an hour. And you will see that the adrenaline rush, which always wants to incite you to activity, decreases over time. You then experience more and more that you can rest in existence, can be ordinary, which is very healing, fulfilling and nourishing.

And if you still want to be useful, to use that term again... start with yourself. When you come home to yourself, at the source of love and wisdom that you are, you can assist the other on a deeper level. Now you give all kind of advice out of your mind (as you say yourself), but you don't incorporate the wisdom, you don't live it. So, to what extent can you really be of use to others when you are not living what you are talking about? Start with yourself. And if you see deep through a pattern (the doer) for long enough (when it is active again), from Consciousness, then a change process automatically takes place.

In the beginning it requires some effort to spend half an hour on yourself (kicking off the doer), but at a certain moment you discover and experience the power of 'doing' nothing: just be.

Delicious right?
Yes, thank you, says Lisa, I am glad that it is clear now what stops me to meditate. I need some time to digest what we spoke about, but I will experience and discover it.

When you are not doing anything at all, bodily, mentally…, on no level…, when all activity has ceased and you simple are, just being, that is what meditation is.
(Osho)


www.thehealingcircle.one
LinkedIn: Caroline Ootes

I ​​would like to live in the here and now, but I live from one dot on the horizon to the next dot.I meet a woman in practice. For the sake of convenience I call her Silvia. 
A conversation unfolds. Silvia indicates that in her life she always has a tendency to be 20 steps further than she is now. She finds it difficult to live in the here and now. She actually lives from one dot on the horizon to the next dot on the horizon. And this doesn't only take place in the field of her work (the next step on the career ladder), but also in relation to relationships. 

She says: "I just can't stop it ..., I am always busy with the next step, I constantly make pictures in my head about my work and about a new relationship that started some time ago. My coaching question is how I can be in the here and now."

I invite her to share more. She talks about a new relationship. From the start they went straight into the depths: a totally new experience for her. She indicates that she wants him to come closer, but that she is also afraid of it. Like him. He has let her know that he has fear of commitment through an earlier stifling relationship in his life. At some point she jokingly invites him to join her family on a family weekend. She knows in advance the answer he will give, so she says: "I don't ask you, but I share with you that my brother joked around that this weekend is perhaps the moment to get to know each other." The invitation from the brother of Silvia immediately triggers a feeling of suffocation in Silvia's friend: there is tension on his throat, he feels pressured. "You really don't have to come along, says Silvia to him, I didn't ask you anyway..., I just shared what my brother have said." 

After this meeting, she notices that she is in the grip of her mind. All sorts of thoughts haunted her mind, which makes her doubt whether she should continue the relationship with this man: "Is there a future for us? Not only does he keep the relationship at a distance, me too." 

I ask Silvia what her pictures (thoughts) are: bring them all into the light, what is haunting through you? "Well, Silvia says, first and foremost, I imagine what this fear of intimity  means for our relationship in the nearby future..." Then I think: "Gee, this man is very damaged..., and I don't want to be his therapist..., but we do have deep exchanges, that is very nice..., and it also comes to me well that he has a form of fear of commitment..., then I don't have to cross the bridge myself..., and... if I'm very honest..., it feels safe that he keeps distance, then it can't go wrong..., because there is a strong thought in me that it will go wrong again." 

She continues: "Yes, I see that the thinking machine is going on, I see that I am completely absorbed by all those pictures, all those thoughts, but I can't resist, the mind just goes on. I would love to live in the here and now. Actually, I myself break what is there now (nice exchanges) by constantly anticipating the nearby future."

"Yes, I say, I feel your energy..., it lacks confidence..., I feel that you want guidance, certainty, clarity... and that isn't possible, because the situation is as it is. And besides that..., life itself is also insecure by nature: you don't know what the next moment brings, so no answer is possible." 

It resonates: there is no trust. She bursts out crying: "If I start to trust now, I'm so afraid to get the lid on my nose." She is crying. I give her the time to feel her grief. After some time I ask her what she means when she says she is so afraid to get the lid on her nose. "That I can be hurt," says Silvia. What does that look like? What are you afraid of? I ask. "I'm afraid he'll pull out the plug." What would be his story to pull out the plug? "Well, I am afraid that he thinks that I am not good enough, that I am not worthy of his love." And then? What are you afraid of? "That I'll stay behind alone." Yes, that's what I feel, I say, you closed your heart at some point in your life, like him, you are so afraid of being hurt..., I feel that you are led by a conviction: love is not there for me, no one who really wants me, I just stay behind.

This remark triggers a flood of grief. I feel compassion for her and invite her to fully allow the old pain. After a while I ask: "Do you realize this is child pain? It seems that in your childhood you picked up the message from your parents that they didn't really love you, which you have translated into: I am not good enough, I am not worth it." 

Again she bursts out crying. She says: "It resonates 100%. As a child I sometimes thought that I had been adopted, despite my birth pictures as proof." Stay with your grief, I say, feel where it is in your body, bring all your attention to this pain and let it melt, don't go to your head, to stories. After the necessary shocks of intense grief, it is quiet again in Silvia. 

Yes, I say, this is the pain you have been carrying with you for a lifetime. And where you act from. This pain has never fully seen the light. And existence is very gracious to you, by bringing this man on your path, giving you the opportunity to melt the pain of the child you were. This pain makes you always take refuge to your head: there is no trust. At some point in your life you have closed yourself: you long for intimacy and openness, that is your heart. Everyone's heart longs for connection, for proximity and contact, but the pain of not being loved is still there." 

I will now return to the question you came in with: "How can I be in the here and now?" There are several ways. First of all: let this pain melt, which has become clear today. Every time when fear and doubt is triggered and a compulsive tendency arises to make pictures (thoughts) about this relationship, turn inside and feel the pain that lies beneath the pictures: everything is uncertain (that's right: life is uncertain), I don't know what to do (that is true, you can't know, the flow of life is not predictable), shall I go on with this relationship (that will naturally become clear in time), I am so afraid that it goes wrong, that no one will be there for me, that I stay behind (the pain of the child and existential pain: a deep sense of loneliness). When you have felt the pain to the root, it evaporates. Then the tendency to make pictures (the thinking machine) can still be triggered, but you will no longer be held hostage by the mind, it is then possible to be present: you see what takes place in the mind. The Self (Consciousness) looks at the self (the mind). You see the story that takes place in your head. And then look total: view everything that is being performed by the mind, from the beginning to the end..., be present..., look at the whole movie that your mind produces..., realizing that you are not the story, but the lamp of awareness, who sees the story. By fully consciously observing the antics of the mind, the pattern is completely illuminated and at a certain moment it goes out. Is it a new situation that triggers you, a situation that you can't let go of (it keeps you busy): look, observe what happens, what do you say, do... and research on a quiet moment what is touched, what convictions (pictures) have been triggered. Don't concern yourself with what the other person did right or wrong. Don't concern yourself with what you did or didn't do well: that is not self-research, that is the mind, that wants to declare the other guilty and/or yourself. Don't go to psychological analysis and explanations. Simply bring everything into the light, that is self-inquiry: let the lamp of Conscious Being shine on the convictions and fears until you reach the pit, the pain point (see previous blog). 

Sometimes seeing through the trigger is enough to see reality as it is, sometimes more work is needed: feeling the original pain as it happened in you today. How does that pain feel? The pain of not being loved, the pain of loneliness. Don't go to statements and stories about your youth. Go to the pain that lies behind the thought that you often feel that you were adopted: no one who loves me, loneliness. Let that pain melt. And then your heart opens and it is possible to really enter into an intimate relationship. 

And realize the impact of your process on your partner: everything you clean up has a healing effect on him and on everyone you connect with. That is great, isn't it? 

Another way to get out of the head is: being present in the here and now. And I see/feel that the lamp of awareness is no longer completely veiled by identification with the mind: you see, you notice that you always take refuge in your head, to explanations, to doubts, distrust. Don't judge this tendency, it is not personal, it is collective, we have all been raised in this field of fear and shortage. And it's already a lot that you see the inclination. The majority of mankind doesn't realize that they live continuously from this field, from the mind: in the past or in the future, but not here and now. They are fully identified with the mind, with their thoughts and emotions, which they consider appropriate (my story). 

And change begins with seeing, with awareness. So great that you see the inclination. The exercise I want to give you is: return to the here and now. Every time you notice that you are in your head, bring attention to this moment. This is not easy, because it is a deeply ingrained groove: the head as a survival strategy to prevent hurt, the head that wants grip on a situation (relationship) to prevent disappointment and pain, the head that wants clarity and certainty what is impossible, because life is uncertain and open, so it is not predictable. 

And that reminds me of Nisargadatta, a spiritual teacher who died in 1981. Do you know him? No. He came to liberation by consistently applying a simple instruction from his master. Every time there was identification with the mind (I am the world, this personality, the body, my faith, culture, my thoughts etc.) he brought the attention back to the original principle, to the 'being' principle, the 'I am'. To that which is..., beyond the mind..., beyond all assumptions and beliefs that are claimed by the ego (I am so and so). If that falls away from us..., the identification with the mind..., what is left? That what is: I am. And after I am... it is quiet, no interpretation, no hold on anything: openness, no identification with the mind, that is Life. I am..., there is no more to say. Every time there is a tendency to go into a story, a story about yourself or about the other, a story about the past or about the future: return to I am, to Beingness, to just being. This ends the session. She is very grateful to me. "How is it possible that we came to the core in such a short time," she says. Yes... sometimes it goes like that..., you're a ripe apple. www.thehealingcircle.one 
LinkedIn: Caroline Ootes