Fixed ideas: Als iets niet resoneert, dan vertrouw ik het gewoonweg niet.Enige tijd geleden ontving ik een mail waarin Wim (gefingeerde naam) aangaf dat bepaalde persoonlijke informatie, die ik met hem deelde niet resoneerde bij hem en dus ook niet klopte voor hem. Hij gaf aan bij zijn waarheid te willen blijven.
Niets mee mis, allebei een andere kijk op dat wat werd gedeeld, zou je zo zeggen. Ware het niet dat ik enige verkramping voelde in de vasthoudendheid van de opmerking die Wim plaatste. En dat wat ik deelde ging niet over hem, maar over mij waarbij het delen niet bedoeld was om enig advies of een mening van hem te ontvangen; ik deelde gewoon in alle openheid het een en ander. Opvallend dat Wim blijkbaar niet vanuit diezelfde openheid kon luisteren. Integendeel: hij liet naderhand weten dat als iets niet resoneert, het dan ook niet klopt voor hem.

Na een eerste uitwisseling tussen ons, zijn reactie gelezen hebbende, de bevestiging van hem gekregen hebbende dat hij open stond voor wat nadere feedback, stuurde ik hem onderstaande mail om een ander perspectief aan te reiken.

Zie hieronder:
Ha Wim,
Dank voor je reactie.
Je geeft aan dat als iets niet resoneert, je het gewoonweg niet vertrouwd.
Daar wil ik graag op ingaan. Ik wil niets afdoen aan jouw gevoel…en wil toch de nodige vraagtekens stellen bij de zin waarin jij aangeeft dat je ‘jouw’ waarheid niet teniet wil doen.
Wat is waarheid? En in hoeverre is ‘mijn’ waarheid waar?

Even een uitstapje:
Gisteravond lag ik op de bank en luisterde ik naar een satsang van Osho en de volgende zinnen raakten mij:
This is your understanding. You hear according to yourself. You see according to yourself. Because you have a fixed pattern of hearing and seeing. This has to be dropped. To know existence all fixed ideas has to be dropped. 

Your eyes should be just windows, not projectors. Your ears should be just doors, not projectors.

Jij zult mogelijk aangeven dat er geen sprake is van fixed ideas (als het niet resoneert, dan klopt het niet voor mij) of van projectie, maar dat het gewoon je gevoel is. Maar in hoeverre is je gevoel zuiver of ‘waar’ als het hart nog niet volledig open en schoon is?

De hoogste waarheid is de taal van het hart: dan ontmoet je de ander zonder de drang van het ego (zoals je aangeeft in je reactie) om er iets van te vinden; dat leeft niet, je stemt je af op de innerlijke stroom van de ander, je bent de ander…, van waaruit je de ander kan verstaan. Dat is de taal van het hart.

Wanneer het hart nog niet volledig open en schoon is, dan luisteren en kijken we vanuit de mind: we projecteren, we interpreteren, we vinden er wat van…en dat is wat de ander voelt. De luisteraar is dan meer met zichzelf bezig, dan dat hij/zij aanwezig is bij degene die deelt.

Overigens wil dat niet zeggen dat op enig moment wat feedback gegeven kan worden…, als de ander daarom vraagt of als de ander bevestigend antwoordt op de vraag of er wat feedback gegeven mag worden. En soms vindt ongevraagd gegeven feedback plaats, ook dat komt voor; de ander wordt een ander perspectief aangereikt wat in een proces dienend (en confronterend) kan zijn, ook als de ander het op dat moment niet als zodanig ervaart. En soms is er geen herkenning van de feedback. Het is niet zwart-wit; het een of het ander.

Wat ik in de afgelopen jaren heb ontdekt is dat alles projectie is, werkelijk alles, totdat het hart transparant is. Op het moment dat dit diep doordringt, ontstaat er als vanzelf enige voorzichtigheid met het ventileren van een waarheid (over de ander), die voort komt uit ‘dat is gewoonweg mijn gevoel’.

Als jij aangeeft dat je mij niet wil weg zetten of verwerpen zoals je in het verleden met mensen deed, en je aangeeft dat je wil vast houden aan jouw waarheid (gevoel/mening) en tegelijkertijd wil ontdekken hoe je dan toch de ander kan ontmoeten, dan vraag ik mij het volgende af: Wat maakt dat je wil ‘vasthouden’ aan ‘jouw’ waarheid? Heeft degene die in openheid over zichzelf deelt naar ‘jouw’ waarheid gevraagd?

Ergens voel ik een verkramping daarin…hoe zou het zijn om gewoon aanwezig te zijn bij de ander, je te verplaatsen in de ander, in de achtergrond of innerlijke stroom van de ander, zodat je de ander wellicht wel kan horen, zien en voelen?

En zou het zo kunnen zijn dat je vast wil houden aan ‘jouw’  waarheid, omdat jouw waarheid in het verleden werd weg gezet of direct werd ontkend en verworpen, van waaruit je een drang voelt om, tegen alle stromen in, jouw waarheid overeind te houden: als het niet resoneert, dan klopt het niet voor mij.

Dit zijn zo wat overwegingen; het is aan jou om te onderzoeken (of niet) of iets resoneert en wat die resonantie jou dan te vertellen heeft. Ik ben benieuwd wat er in beweging komt…
En fijn, dank je wel dat je je open stelt voor feedback ook al voelt het mogelijk wat spannend zoals je zelf aangeeft in onze vorige uitwisseling.

Veel liefs,
Caroline

Een samenvatting van zijn reactie:

Hoi Caroline,
Dank voor je mail., deze mail ervaarde ik heel anders dan de vorige. Bij het lezen van je mail voelde ik gelijk een warm gevoel in m'n hart. Nu ik 'm weer lees is dat weer zo.

Ben nu al een paar dagen niet lekker. Ik hang op de bank en kijk wat tv.
Ik voel me daardoor ook wat kwetsbaarder en de gedachte aan je mail kwam weer op.

Net weer gelezen. Ja, ik voel dat er inderdaad een verkramping zit.
Wat is dan waarheid? Geen idee. Weet wel dat ik dat altijd onderzoek op het level dat ik kan zien of horen.

En juist door dit aan te gaan met jou en erover te sparren komt er weer wat meer ruimte. Alleen al de mogelijkheid het open te laten dat ik geen gelijk hoef te hebben of dat wat mijn gevoel zegt niet hoeft te kloppen doet dat al.
Dank voor de uitwisseling Caroline.

Liefs,
Wim

Voor de lezer: Observeer jezelf eens in intieme uitwisselingen met anderen.
In hoeverre ben je werkelijk aanwezig bij de ander? In hoeverre voel je en zie je het wezen van de ander van waaruit je de ander kan verstaan? Je zou kunnen zeggen: in hoeverre staat jouw wezen ‘aan’, waardoor je de ander in en vanuit het hart ontmoet?

Luister je vanuit openheid, afgestemd op de innerlijke stroom van de ander, zodat je de ander kan ontvangen, horen en voelen?

Of luister je vooringenomen? Luister je vanuit de mind, vanuit de criticus? Weeg en beoordeel je de informatie, die in een persoonlijke uitwisseling wordt gedeeld? Betrek je alles op jezelf, terwijl het niet over jou gaat, maar over de ander? Luister je vanuit een fixed idee: klopt dit wat de ander zegt of klopt dit niet?
Check ook eens gaande de uitwisseling of je ander wel juist hebt verstaan.

Enkele jaren geleden wisselde ik samen met een vriendin uit. Op enig moment moesten we allebei heel hard lachen en vroeg zij: waar lach jij nu om? Wat bleek: we lachten allebei om iets totaal anders, terwijl we beiden dachten dat we om hetzelfde lachten. Allebei lachten we vanuit een eigen projectie. Heel vermakelijk.
We denken de ander te verstaan, maar heel vaak horen en zien we alleen dat wat in ons leeft: onze overtuigingen, aannames, onze inkleuringen dus.

Tot slot:
Onderzoek eens wie de ander is voorbij jouw gedachten en evaluaties over de ander.
Wie is de ander werkelijk, voorbij jouw beeld en interpretaties over de ander?

Mensen zijn niet wat wij over hen denken…
Nogmaals: mensen zijn niet wat wij over hen denken...

Kijk eens naar de mensen waar je dagelijks mee leeft en optrekt: wat is de box waar je hen in hebt gestopt (zo zijn zij/aannames/oordelen) waar je aan hecht?

Zelfs de mensen die we het beste kennen, zijn eigenlijk diep mysterieus.www.bewustzijnscoaching
LinkedIn: Caroline Ootes
Facebook: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching

 

Parenting: a matter of setting a good example, right?

 I am sitting in an office with the owner and his son of 2.5/3 years and a cat. 
The owner tells about personal developments in recent times. 
I'm listening. In the meantime, his son plays with the cat.
"You must come here," the young child says to the cat, "come here."
He commands the cat several times (as his father commands him), but the cat just goes its own way. At a certain moment the child picks up the cat. He holds the cat between his arm and his side. The cat tries to break free, she is not in a panic, she doesn't scratch or meow, but she wants her freedom of movement back. The father intervenes. He says: "The cat doesn't like that, you shouldn't do that, let go of the kitty, come here" (the commands).
Jim lets go of the cat and goes to his father. 
The father takes the child on his lap and says: 'I will let you feel what you are doing with the pussy..., you hurt the pussycat, the cat doesn't like it when you grab her like that'. 
The father clasps his hands around the flanks of his son, around the rib cage and presses forcefully on the rib cage of his son, who starts to cry loudly and says: "That hurts, don't hurt, Daddy." The father continues the movement and says: "Yes, that's how it is for the cat, that's what you do to that kitty, never do that again, have you understood that?" 
The child cries even more violently and in the meantime nods 'yes'. And then Daddy lets go of his son's rib cage. The child pushes the father away and on the other hand he also moves towards the father (mixed feelings). The father puts his arms around his son's waist and comforts him: no more, huh?
When the child stops crying, he leaves his father's lap and the father continues to talk about his experiences to me. Then the phone rings. Father answers the phone. In the meantime I look at the boy and the cat. And then I see the following scene: the boy grabs the cat and puts both hands around the rib cage of the cat and starts squeezing firmly. This time it is serious. 
Where the first time there is an unintentional holding of the cat, now a conscious act is taking place: what does it do to you, kitty, if I press your rib cage together like my father did with me? I see it happen..., and jump up to free the pussy from his hands. The child lets go of the pussycat, because of my unexpected movement and at that moment the telephone conversation of the father also ends.

Yes, that's how it goes. From an early age, we unconsciously copy the behavior, habits and beliefs of our caregivers. As parents, we often don't realize how much impact our actions have on our children. We don't realize that what our children show us (openness, closedness, helpfulness, distrust, violence, etc.) is a mirror we give them by the way we live.

The father commands the child; that is the example he gives the child and the child commands the cat. The father wants to teach the child that it should lovingly interact with other living things (the cat) and uses violence (the opposite) to make this clear. The child copies the behavior of the father and treats the cat with violence. And possibly, at a different time in time, the "child" uses violence against his father or other people. And the father wonders why his son has become so aggressive.

Like father Like Son.

Patterns, customs, beliefs that are passed on from one generation to the next, without us being aware of that. Well, that's how it goes... until our heart opens and a wakening up from our unconscious state of being takes place. Then we can rewrite our history, then we are aware of that what is taking place in us and around us; we see through the beliefs on which our actions are based. Then it is possible to transform patterns and deep imprints of beliefs. Everything starts with 'awareness', with 'seeing'. 

Until that time...
Forgive them, for they don't know what they do.
Forgive us, for we don't know what we do.

To see is to be free.


www.thehealingcircle.one
LinkedIn: Caroline Ootes

 

Meditation..., just wasting timeI have an appointment with Lisa, she comes for the first time. Recently someone said to me: "Maybe you are not of meditation, maybe meditation as an entrance is not suitable for you." I wonder if that is the case. She continues: "I now read a book where meditation is recommended and I notice that I keep myself from it. I would like to look at this subject with you."

Okay, I say, tell me something more. I am not afraid of silence, says Lisa, I have also done some retreats including a 7-day vipassana retreat and yet I feel quite a bit of resistance at the thought that I have to spend time, every day, to meditate. I wonder what that is. Is it that I don't allow it myself? Don't I think it's worth it? Or is there something else going on? I know that I am a huge doer, she says. When I sit still, the thought soon comes up that it is a waste of my time.

Okay, I say, I hear you, would you like to share something about the 7-day silence retreat? What was the state of affairs and what did you encounter in that?

We meditated many hours a day and the meals were also in silence. We also did chores like washing dishes etc. The first days of the retreat I looked at the other participants with astonishment/admiration and thought: "What are you doing all your very best..., well, I can't do that." I just pulled my own plan, I did what I needed, sometimes I lay down during the meditation while everyone sat. Later the other participants indicated that they found me so strong that I state with myself, doing what I needed, but I thought it was very strong of them that they meditated hour after hour on their cushion or chair. My experience: the days were terribly long..., and I just missed out on contact with people..., a weekend in silence..., oke..., you can do that, but longer than a weekend..., it's really hard, I also need contact with others to grow and to mirror and if I sit or lie like that, then it just stagnates in me, then I get stuck in my own thoughts. Well, after 4 days I stopped, I had enough of it.

Okay, so you pulled your own plan..., you didn't surrender to the program as it was, but you did your own thing. That is already a remarkable fact, right? To see that through that behavior you create an escape route for what was going on in you during meditation. And that the mind then comes up with a explanation for your behavior: "I need other people to flip, without contact with people nothing happens, no insight, nothing, meditation just doesn't work for me." Interesting to watch all this, right?

Yes, says Lisa, I didn't look at it that way, I was actually proud of myself that I went my own way. Too bad the teacher didn't mirror this back to me.

And if you had completed the 7 days, what would you meet in yourself?

I would be bored to death, says Lisa sincere. I also often had thoughts like: "What am I doing here?, What is the use of this?, What a waste of my time." In my daily life I always arrive just in time at an appointment, never too early. Because I don't want to waste my time. I have to spend my time well and doing nothing, meditate, is not useful.

Interesting. So this is what you encounter during a 7-day vipassana. Every one meets his/her own pieces. And this is it for you: you go your own way, you miss the contact with others ..., you think you need others to meet yourself on a deeper level ..., you seek the fulfillment outside of you ..., without the exchange with the other you are thrown back on yourself and you feel that you are stagnating in your thinking, you discover that you are bored to death and you now realize that there is a conviction at basis: doing nothing is a waste of my time, I have to spend my time useful. Silent sitting and stagnating in your own thoughts is not useful, it does not yield anything, you decide to stop after 4 days.

Yes, Lisa says, I realize this now on a deeper level, I have not looked at it this way before. But how do I get rid of that conviction? And from that doer?

To see is to be free.

You see it now. You see the beliefs that determine your actions. That's where it starts. With 'seeing'. See what is happening, what is touched, just look at it, without judgement. Let the lamp of Consciousness shine on it, that's all. Don't fight with boredom or with lack of contact, don't get away, don't hook on, don't go with it, stay spectator of what the mind conjures up when you meditate: the boredom, the senseless and useless, the lack of contact and the explanation that the mind gives you after those 4 days.

When we want to get rid of anything, it just stick to us longer. If you are fighting with the mind, who in you is fighting? That is also the mind. Then you remain a prisoner of the mind, of the beliefs, so that is not the solution. Look at the resistance, the boredom..., and at some point it goes out automatically. Going inwards, slow down, is a first step to get out of the doer's addiction, to kick off the pattern in you that constantly thunders from one project to another.

If you understand what we are talking about, then you realize that there is a conditioned pattern: the doer (you can't do nothing, you have to be useful, you can't waste your time). Realize that the doer is driven by adrenaline. And that adrenaline ensures that your system is always 'active'. So a de-conditioning process is needed.

Sit or lie down on the couch, with calm music or without music, be relaxed, want nothing, don't expect a result, just be present at what passes by in body and mind on the moment you don't give in to the doer. Maybe you start to feel agitated when you are laying on the cough, all kinds of thoughts are passing by like: I have to hang up the laundry, do the shopping, I am wasting my time, etc. Something to that effect... do you recognize that?

Very recognizable, says Lisa.
Follow the process, that's all. Look. That is meditation: Being present at what is happening in you, without wanting to change anything. You allow yourself every day to be for half an hour (or longer), total relaxation for half an hour. And you will see that the adrenaline rush, which always wants to incite you to activity, decreases over time. You then experience more and more that you can rest in existence, can be ordinary, which is very healing, fulfilling and nourishing.

And if you still want to be useful, to use that term again... start with yourself. When you come home to yourself, at the source of love and wisdom that you are, you can assist the other on a deeper level. Now you give all kind of advice out of your mind (as you say yourself), but you don't incorporate the wisdom, you don't live it. So, to what extent can you really be of use to others when you are not living what you are talking about? Start with yourself. And if you see deep through a pattern (the doer) for long enough (when it is active again), from Consciousness, then a change process automatically takes place.

In the beginning it requires some effort to spend half an hour on yourself (kicking off the doer), but at a certain moment you discover and experience the power of 'doing' nothing: just be.

Delicious right?
Yes, thank you, says Lisa, I am glad that it is clear now what stops me to meditate. I need some time to digest what we spoke about, but I will experience and discover it.

When you are not doing anything at all, bodily, mentally…, on no level…, when all activity has ceased and you simple are, just being, that is what meditation is.
(Osho)


www.thehealingcircle.one
LinkedIn: Caroline Ootes

When the heart is closed, the mind reigns.When the heart is closed, the mind reigns.

We don't see reality as it is, it is the mind that determines what we see. And as long as the mind is at the helm, we look at reality from a colored pair of glasses. These glasses consist labels that we stick on ourselves, the other and the world.
Example: the world is unsafe, all those foreigners and refugees take over our country and commit violence against homosexuals and women.

In other words, we see reality through a veil of opinions, judgments, preferences and disapproval, religious beliefs and so on..., so we don't see reality as it is, but as we conceive it.
We are a prisoner of the mind, without realizing that.
And this is not an individual issue (some people have prejudices and others don't), no, it is a collective matter: humanity is not at home in the Heart.
We live from fear and distrust.
Fear of shortage: foreigners take our jobs and houses (conviction).
Fear of fellow man: Turkish people and Moroccans can't be trusted (profiteers and rioters).
Fear of condemnation and violence: as a homosexual we no longer walk hand in hand on the street, because we don't want to provoke others (conviction).
As long as we are not at home in the Heart, we are hurting ourselves and others. We are hurting ourselves with judgments about ourselves: the feeling of not being good enough, shame and guilt etc. 
And we hurt others, whom we label as 'profiteers', 'unwanted' and 'not welcome'.

Painful, because we are all people..., and no one is more or less than the other. Painful to be excluded as a Moroccan, Turk, refugee, gay, female, Jew... and so on. Cause: identification with the mind.

Identification with the mind means that we don't approach the other 'openly'. There is a veil of opinions between you and the other(s).
And this makes it so difficult to really understand each other, to meet each other from heart to heart. 
Consequence: discussion, wanting to be right (my point of view is true, yours not), misunderstandings (because we can't empathize with the other), quarrel, hatred, exclusion, war. 

We don't see the light in ourselves and therefore not in the other: the heart is closed. And we don't realize that we fill our ecosystem day in and day out with all our thoughts, opinions and judgments… 
We don't know better... From an early age we are brought up in the collective field of the mind. It is not surprising that the world looks like it is.

Do you recognize what I indicate? Do you recognize the tendency in yourself to continually value everything and everyone? 
Opinions all over the place...

Do you ever think about the impact of this tendency? The impact of all those judgments that we hold about ourselves and others? What does that do to us and to the other persons? Is it loving to criticize ourselves and others time and time again? 

How do we approach others when we assume that others are our enemy, not welcome? How do we approach others when we are afraid of others? What kind of energy do we transfer to others where they react on?

What does it do to Moroccans, Turks (etc.) and refugees, who are not allowed to participate in society? Is it loving to deal with fellow human beings in this way?

Do you ever reflect on the impact of all those convictions, opinions on society as a whole? And the world?

Well, the Mind versus the Heart.

Example: The polling station.
There is a man of immigrant origin with partner in a voting booth. 
The man wears a djellaba (long robe). There are some people waiting at the table where the ballots are handed out. The man of immigrant origin stands behind his partner, bent over her in the voting booth. 
A man, standing in the queue, speaks to the immigrant man with a loud, aggressive voice: 'Hey, what are you doing over there..., that isn't allowed at all..., you can't stand in the voting booth with someone else. A man who sits behind the table with the ballots, takes it over and says with firm charge: 'You are here in the Netherlands, you must comply with the rules of the Netherlands, it isn't allowed to be in the voting booth with two people. 
The waiting man takes over the baton again and says in a loud, aggressive tone: 'I don't know what you're doing there with that phone on the ballot, but that's forbidden.' 
To which the man of immigrant origin says: 'I help my wife, she can't read and write, and she also has the right to vote. 
The mood is charged and hostile.

Do you see the effect of the mind? The elaboration of judgments and opinions about the other? Any idea what images exist in the man, who is waiting in the queue, about the couple in the voting booth?

Possible images: 'Another foreigner who doesn't behave, who ignores the rules and then decides for his wife what she has to vote, she must certainly vote exactly what he deems good, all women of immigrants are being suppressed, just look, this is what happens here and now, we don't tolerate that.'

And what was the reality? The Muslim man helped his wife fill in the ballot. And the rule is that it isn't allowed that two people are in a voting booth. That's all. 

How would the situation have gone when the collective field is the Heart? 

And that's what I want to end this blog with: the Heart. 
There are people who receive refugees in their homes, there are people who guide refugees in the Netherlands, there are people who give Moroccans (etc.) a chance to participate in society, there are people who take an initiative to bridge the gap between population groups, a gap that is caused by the mind.

Not so long ago I watched a documentary: Nice People.
A documentary about a group of Somali immigrants in Borlänge, Sweden, who were be steamed in 2014 to participate in the world bandy band (a variant of ice hockey) in Russia as the national team of Somalia.
Look at the documentary from the Heart..., in my case the tears rolled down my cheeks. Wonderful to see and feel the effect of such an initiative on the immigrants and residents of the Borlänge. 
Google 'Nice People' or try this link: http://www.moviesthatmatter.nl/festival/programma/film/1881 

Finally, take a look at the way the mind works throughout the day. Observe all those opinions and judgments that go through you on a daily basis. Experience what it is like to live a day without judgments and opinions, to be present one day without preference or disapproval, to experience one day of your life from the Heart, out of compassion and openness. And if that doesn't work, then you may realize for the first time that you are a prisoner of the mind. 
Don't condemn yourself for that..., we are all ignorant of our true nature. 


www.thehealingcircle.one
LinkedIn: Caroline Ootes

 

Everything in my life is a 'must'... and I am so tired already.Self-inquiry: The wires.
What do I mean by 'wires'? Sometimes we are placed before a situation and we experience different thoughts/emotions (the mind/the ego) from which we find it difficult to make a choice or to be completely open to ourselves and to others. In the latter case (open to ourselves and to others) there is a tendency to share some wires (thoughts/emotions) and omit other threads. Why is that? Do you have any idea?

Before you read on, examine this question: what keeps me away from revealing all wires (emotions/thoughts) about myself and in relation to the other person? See if you can answer the question. What is it why I don't want to reveal myself totally?

This is the answer I have discovered: we have a judgement about the wires. We label some wires as good and condemn other wires: I don't want to acknowledge these emotions/thoughts about myself, I'm not like that (jealous etc.) and certainly I'm not going to reveal all what I think or feel to someone close to me, I am afraid they will reject me, because I reject this emotions and thought in myself.

We prefer to suppress all nasty, annoying thoughts and emotions (or eat away, or drink away etc.), because we have labeled them. It is the mind/ego that judges and condemns.

Our essence, our true nature is free, knows no judgments, can't be hurt and doesn't hurt either..., because it IS..., like the sun that IS: always and always shining. It doesn't have an opinion or feeling like the mind: today I don't feel like shining, I am in a bad mood, I feel rejected, so I don't shine today. No, the sun, our essence shines always. Our nature is non-judgmental and compassionate. Out of the heart it looks at what appears on the scene. It has no opinions about the wires, no label in the sense of good or bad emotions/thoughts, it looks at the wires for what they are, nothing more, nothing less.

The suffering we experience in our lives has to do with the fact that we believe what the mind is telling us. We believe all those wires and therefore we don't want to acknowledge the 'bad' wires: we feel blamed, but we don't share it; we feel jealous or not good enough, but suppress those emotions etc. Who wants to feel jealous? Nobody, right?

There is nothing wrong with all those judgments and convictions were it not that we value it so much. We believe  what the mind mirrows us and that is the cause of our suffering: the identification with the mind. We are not at home in the sun, in our heart, but a prisoner of our mind, a prisoner of our emotions and thoughts, which we accept as true. And if we accept them as true, then we don't want to look to all those nasty emotions. It is just too painful.

If we want to escape from the prison of mind (suffering), then self-inquiry is an important tool, an instrument that is regularly used during the sessions of awareness coaching. And self-examination is only possible if we allow ourselves to bring everything to light: to observe without judgment (sun) what happens in us. And if there are judgments... (and there are plenty of them), then that is what we observe. It's about loosening faith in all those judgments, getting out of the mind, you're not the mind, but the light (sun) where the thoughts and emotions appear in.

At some point I discovered in my process and in my work with clients how important it is to reveil and investigate all the threads: the so-called 'beautiful', 'pleasant','horrible','ugly' thoughts and emotions.
Even though the critical voice labels the wires as good or bad, realize that the wires are only wires, they are not true or false or contradictory: they are. In other words, shift the attention of the mind to Awareness (our essence), to the space that you are in which the wires (emotions and thoughts) appear.

Okay..., after the theory, now an example: a while ago a client came in where the research of the wires stood central. The client, I call her for the readability Yvon, had agreed with girlfriend Tineke to participate in a certain contest, because 'we do this every year' (= pattern). She noticed that during the making of the appointment a movement in her body was going on, indicating that she didn't really felt like it, so tired, but yes, the actual date was a bit further away, and who knows…, maybe by then she would like to go, because it is nice to be outside, the race would take place in the nature what she loves, and they went together every year, so she had said 'yes' to her friend. 

It struck me that Tineke (her friend) had not asked her, but that she automatically assumed that they would go together again this year (conditioned pattern), and yes, according to Yvon...Tineke had it not so easy..., so to say 'no' to her..., that was a bit too far..., because I am still that support for her to train... When I am going, then she goes and that motivates her to train..., and yes, appointment is appointment, I have said 'yes' to Tineke, so I have to fulfill my appointment with her (= conviction/rule), I just push myself to do what we have agreed. This is a learned pattern of the family: come on, don't complain, do it for her, give her the support she needs, it's not a big problem, don't worry about it... and you know that the match gives you energy and it is in nature, so just turn the knob. 

Recognizable to the reader? This kind of stories (wires) that go through us? 

I asked the client the following questions: Can you come back to an appointment? What would it be like if you were to wait for the moment itself (for example, one day before the race) to check how the flag stands for you internally? How is it for you to communicate all the wires with Tineke in all openness? And why is it not oké for you when Tineke may react disappointed? It is a normal reaction, right?

During our exchange it became clear to Yvon that she had to call Tineke to indicate that she didn't want to participate in this contest at the moment, that she would rather cancel the appointment, because she was so tired…, maybe her mood and energylevel changed during the coming period and possibly she would still participate in the competition, but at the moment she didn't know if that would be the case. 
Yvon also indicated that she was worried that Tineke would be disappointed and that she felt she couldn't say 'no', because Yvon was a support for her to train, but she also had to be honest with herself: I am so tired and I find it difficult to take care for myself.

Initially, Yvon was afraid to enter into this conversation with Tineke. Very understandable, because it also requires a lot: breaking several patterns and learned behavior: we do this match every year, the other needs my support, I can't abandon her like that, I am not used to be open and vulnerable to others. 

And it also meant that she had to break with several convictions: an appointment is an appointment, be nice and supportive to others, don't make a problem out of nothing. Yvon didn't want to disappoint Tineke, because Tineke counts on her (that is what Yvon thinks = conviction) and Tineke 'needs' her support (conviction). This is the way Yvon looks at her friend..., that is not the reality..., but her coloring of the reality caused by all the programs of the mind/ego based on childhoodexperiences, society etc. It is a picture Yvon puts on Tineke: she needs me. The picture vanished on the moment that Yvon discovers that she herself has missed that support in her childhood and that she transfers that pain (no one to support me) on her friend. She doesn't want her friend to come across the same pain: that she had to figure it out all alone.

So an unconscious belief determines her behavior (taking care for her friend) without knowing it (blind spot): she can't share all the wires in all openness with Tineke, she is afraid that Tineke will feel abandoned (what is the unknown pain of Yvon herself). 

The next consultation I asked about the exchange with Tineke. Yvon indicate that Tineke had responded positively, not according to the wires of Yvon (that she needed her support, that she would be disappointed). Then I asked how the flag actually stood for a few days prior to the match and which decision she had finally taken? 

She indicated that the following wires had gone through her: Shall I cancel..., I really don't feel like it..., I get already tired at the thought, but yes, it's nice outside, in nature, I get energy from it and Tineke appreciates it so much, and once I'm in the contest, it will work out well for me etc.

What do you think she has decided?

She decided to go running. 
I asked Yvon if she sometimes responded to another important wire she had mentioned several times: that she didn't feel like it, that she is often so tired. Yvon said: No, I always go on. 
Then I asked the following question: And what would it be like to listen to that first voice, which indicates that you really don't feel like it, that you are tired? Yvon said: If I give in to that, then I am actually afraid that I will sink deep, that I will lose control of myself, that I will come to nothing, that I will become depressed…
My answer: Interesting..., and is that true? How do you know that? Have you ever tried it out? No, Yvon said.

How would it be for you to take this experiment? To listen to the voice that says: I really don't feel like it, I'm tired.
And could it also give you something if you would respond to that voice? Yvon: Yes, rest..., relaxation..., which I really long for..., everything in my life is 'work', is 'must' and I always anticipate what has to be done, I can't just sit still on the couch.

Yvon started the experiment. We have walked together for a while. After an x-number of sessions she indicates what a relief it is that the eternal must and care for others (instead of care for herself) is out of her system. She now recognizes the inner voice (instead of the voice of parents/society), she doesn't always act on it, but experiences it as a gift that she sees from where she moves, that there is consciousness, because without consciousness (awareness) you are simply lived by your patterns and beliefs. 
She is happy that she has learned to speak out and show vulnerability to others and experiences it as a blessing that so many learned patterns and beliefs evaporate. 
She thanks me for the transformation that has taken place. She says: 'If I hadn't come to you, I was now in the sick-law with a burn-out..., I have learned, felt and discovered so much through our exchanges and the 'homework assignments' that I received, I am extremely grateful to you.'

And I am grateful to Yvon for having given me the trust and that we were allowed to make this trip together. There is nothing more fulfilling than 'going open'... and coming home to your-Self.


www.thehealingcircle.one
LinkedIn: Caroline Ootes