"Just like the lotus, we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world".

Bewustzijnscoaching
Wanneer we voor spirituele ontwikkeling kiezen, zijn er momenten dat we worden uitgedaagd door het bestaan. Naast de vele testen, die zich in ons leven aandienen (reageren we vanuit onze overlevingspatronen of ons hart?), zal onze schaduwkant ook opspelen, wat we veelal niet herkennen doordat we projecteren (het ligt altijd aan de ander of de omstandigheden dat we ons zo voelen zoals we ons voelen).
Naarmate het hart zich meer en meer opent, zullen de knopen, die zich nog op het hart bevinden, zich openbaren in de vorm van  sterke emoties zoals jaloezie, haat, zinloosheid, verraad, niet gehoord voelen, onrecht etc. En het is niet altijd gemakkelijk om daarmee te zijn (zonder het of de omstandigheden te willen veranderen).
Onze neiging om te vluchten, om de pijn te ontwijken of te onderdrukken, is sterk met als gevolg dat we blijven handelen of niet handelen vanuit het ego, vanuit de overlevingsstructuur, die gebaseerd is op angst en tekort. Bewustzijnscoaching wil de mens bijstaan en begeleiden tijdens het transformatieproces van mind (denken gebaseerd op angst) naar hart, naar vertrouwen en innerlijke rust. De coaching wil een brug slaan tussen dat wat spiritueel aan inzichten en realisatie in ons wakker wordt tijdens de coaching en de daadwerkelijke belichaming daarvan in ons dagelijks leven.

Hoe werkt het in de praktijk?
Op het moment dat een vraag rijst, een knoop op het hart zich ontvouwt, een conflict zich voordoet waar het zicht op ontbreekt, pijnlijke reactiepatronen ons gedrag beheersen/overheersen, angst, boosheid etc. in ons los komt is bewustzijnscoaching een mogelijkheid.
Alle facetten ken ik van binnenuit. Invoelend en aanvoelend vermogen en een scherp zicht maken het mogelijk om een ander perspectief aan te reiken, vanuit licht, wijsheid en liefde. Naast een ander perspectief en handreikingen om pijnlijke reactiepatronen in de praktijk van het leven zelf te doorbreken, ondersteun ik je bij het aanwezig zijn van dat wat kwetst of raakt.
De coaching kent geen vaste structuur. Soms komen mensen een aantal sessies, soms komen mensen voor een enkele sessie en zie ik hen bijvoorbeeld een half jaar later weer terug. Wat voor jou klopt, ontvouwt zich ter plekke.

Online coaching
De consulten kunnen via zoom/telefoon plaats vinden of live bij mij thuis in Voorhout (omgeving Leiden).

Meditatie
Ontwaken is niet mogelijk zonder Gewaarzijn (Getuige Bewustzijn). Als Gewaarzijn nog niet (volledig) wordt herkend,  blijven we rond cirkelen in dezelfde patronen, we blijven een gevangene van de mind, we blijven verstrikt in situaties, emoties en verhalen, we blijven pijn vermijden, mede omdat we niet geleerd hebben om met pijn te 'zijn'.
Zonder Gewaarzijn blijven we pogingen doen om onszelf of de ander te verbeteren, met als gevolg dat we dan juist het ego/de mind versterken; met andere woorden de energie wordt aangewend op 'veranderen', 'worden' in plaats van 'onderzoeken', 'zijn' en 'overgave'. Ik moedig mensen dan ook altijd aan om een vorm van meditatie te beoefenen, waardoor Getuige Bewustzijn zich kan openbaren. Bewustzijnscoaching wil de mens niet gevangen houden in de mind/ego door alle aandacht te fixeren op problemen; het doorzien van het ego, het ontmantelen van het psychologische zelf en de belichaming van inzichten, staat centraal.

Wat is het ego?
Wie ben ik? Wat ben ik?
Het enige wat we werkelijk zeker weten is: ik ben. Daar kan niemand om heen: ik besta, jij bestaat, we zijn. Dat is het enige waarvan we zeker weten dat het werkelijk waar is.
Dat besef van 'ik ben' ontstaat op enig moment, op jonge leeftijd. 'Ik ben' is de geboorte (het zaad) van zelfbewustzijn; we worden ons bewust dat we bestaan. Een baby kent dit besef nog niet, omdat het opgaat of samenvalt met de omgeving. Bovenop dit 'ik ben', wat als 'Beingness' (zijn) ervaren kan worden, ontstaat het ego. Het ego wordt ook  wel het psychologische zelf genoemd en zou je o.a. kunnen omschrijven als 'ik ben + ...'
De drie puntjes achter 'ik ben +'  verwijzen naar de identificatie met alles wat we op die puntjes plaatsen: ik ben sociaal, eerlijk, humanist etc. We definiëren/labelen het oorspronkelijke 'ik ben' en identificeren ons daarmee. En dat is de geboorte van het ego, het ik. Met andere woorden: in de loop van de tijd ontstaat een zelfbeeld, een verhaal over onszelf (en anderen). En dat zelfbeeld (psychologische zelf/image) geeft een gevoel van houvast, van 'dit ben ik'.
'Ik ben' (beingness, aanwezigheid, openheid) verandert naar 'dit ben ik'. 
Voel je het verschil in energie?
Als we dieper in het 'ik' kijken, ontdekken we dat het 'ik' uit vele ikken en tegenstrijdige krachten bestaat (o.a. de vele stemmetjes), omdat het 'dit ben ik' geen bestaansgrond op zichzelf heeft: het 'dit ben ik' is als los zand dat bij elkaar wordt gehouden door het te voeden met meningen, verhalen, concepten over dat ik etc. waar we geloof aan hechten.
Zonder dat we het ons realiseren, is het 'dit ben ik' (psychologische zelf) wat deep down een gevoel van afgescheidenheid, leegte en vervreemding veroorzaakt, in onszelf en relatie tot de ander: het contact met ons fundament 'ik ben', de openheid, diepe ontspanning en kalmte van 'ik ben' wordt overschaduwd door alle labels en definities die we hebben geplakt op 'ik ben'. 
Het is niet eenvoudig om de illusie van 'ik ben dit' te doorzien, omdat het ook nog eens stevig wordt bekrachtigd door de maatschappij: we zien de ander en de wereld ook vanuit dit perspectief (hij/zij is zus of zo; de wereld is zus of zo). Collectief gezien leven we allemaal vanuit het ego, het 'dit ben ik'.  En uit de identificatie met dit 'dit ben ik' ontstaat 'ik wil dit wel' en 'ik wil dat niet'. We menen achter het roer te staan en de regie te hebben over het leven (is dat zo?). Het is het vasthouden of hechten aan dit 'ik ben dit' wat juist zoveel spanning, kramp en conflict teweeg brengt. Ondanks dat, willen we  dit 'ik'  in stand houden (we weten niet beter) dat per definitie op een dag verdwijnt…, op de dag dat je sterft... of ontwaakt. Spiritualiteit betekent voor mij het doorzien van het ego (het psychologische zelf), de vermeende regisseur, de ingesleten (overlevings)patronen en fixatie op concepten of geloof (ik/wij hebben gelijk), die stress, verkramping en oorlog veroorzaken, alles voortkomend uit angst en tekort. Bewustzijnscoaching leidt de mens terug naar 'ik ben', naar Beingness, naar een ontspannen staat van zijn, naar het intuïtieve hart wat wijs en liefdevol is.

Wat is het verschil tussen bewustzijnscoaching en therapie?
Therapie is gericht op het versterken van het ik, het repareren van de persoonlijkheid waardoor een positief zelfbeeld, meer houvast en zekerheid wordt ervaren. Therapie is op zijn plaats wanneer iemand totaal verward en gefragmenteerd is. Bewustzijnscoaching is geen therapie, het is juist gericht op het  ontmantelen en doorzien van het ego/de mind en alles wat daaruit voort komt, maar de coaching kan wel een therapeutisch/helend effect hebben. Bewustzijnscoaching neemt de emotioneel/mentale/fysieke laag (waar alle conflicten zich in voordoen) als uitgangspunt en verbindt deze laag met onze essentie die vrij, wijs en liefdevol is. Een gezond ego, wat in de grote lijnen stabiel is, beschikt over de juiste voedingsbodem voor een diepe, wezenlijke transformatie: van hoofd naar Hart.

www.bewustzijnscoaching.com
www.thehealingcircle.one
Facebook: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching
LinkedIn: Caroline Ootes