"Just like the lotus, we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world".

Bewustzijnscoaching
Wanneer we voor ontwaken kiezen, zijn er momenten dat we worden uitgedaagd door het bestaan. Naast de vele testen, die zich in ons leven aandienen (reageren we vanuit onze overlevingspatronen of ons hart?), zal onze schaduwkant ook opspelen, wat we veelal niet herkennen doordat we projecteren (het ligt altijd aan de ander of de omstandigheden dat we ons zo voelen zoals we ons voelen).
Naarmate het hart zich meer en meer opent, zullen de knopen, die zich nog op het hart bevinden, zich openbaren in de vorm van  sterke emoties zoals jaloezie, haat, zinloosheid, verraad, niet gehoord voelen, onrecht etc. En het is niet altijd gemakkelijk om daarmee te zijn (zonder het of de omstandigheden te willen veranderen).
Onze neiging om te vluchten, om de pijn te ontwijken of te onderdrukken, is sterk met als gevolg dat we blijven handelen of niet handelen vanuit het ego, vanuit de overlevingsstructuur, die gebaseerd is op angst en tekort. Bewustzijnscoaching wil de mens bijstaan en begeleiden tijdens het transformatieproces van mind (denken gebaseerd op angst) naar hart, naar vertrouwen en innerlijke rust. De coaching wil een brug slaan tussen dat wat aan inzichten en realisatie in ons wakker wordt en de daadwerkelijke belichaming daarvan in ons dagelijks leven.

Hoe werkt het in de praktijk?
Zie het als een ontmoeting. In alle rust komen we bij elkaar en onderzoeken we de vraag die in jou leeft. De praktijk van het leven zelf, met al haar uitdagingen staat centraal. Invoelend en aanvoelend vermogen maken het mogelijk om een ander perspectief te laten ontstaan, vanuit licht, wijsheid en liefde. 
De coaching kent geen vaste structuur. Soms komen mensen een aantal sessies, soms komen mensen voor een enkele sessie en zie ik hen bijvoorbeeld een half jaar later weer terug. Wat voor jou klopt, ontvouwt zich ter plekke.

Online coaching
De consulten kunnen ook telefonisch plaats vinden of live bij mij thuis in Voorhout (omgeving Leiden). Graag eerst een email sturen. Via die weg maken we een afspraak.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze ontmoetingen. Een donatie is welkom, als dat zo voelt.

If you are from abroad and you want a free consult, please write me an email with some background and then we will arrange a call for coaching. 

My emailadress is: carolineootes.nu@gmail.com

Meditatie
Ontwaken is niet mogelijk zonder Gewaarzijn (Getuige Bewustzijn). Als Gewaarzijn nog niet (volledig) wordt herkend, blijven we rond cirkelen in dezelfde patronen, we blijven een gevangene van de mind, we blijven verstrikt in situaties, emoties en verhalen, we blijven pijn vermijden, mede omdat we niet geleerd hebben om met pijn te 'zijn'.
Zonder Gewaarzijn blijven we pogingen doen om onszelf of de ander te verbeteren, met als gevolg dat we dan juist het ego/de mind versterken; met andere woorden de energie wordt aangewend op 'veranderen', 'worden' in plaats van 'onderzoeken', 'zijn' en 'overgave'. Ik moedig mensen dan ook altijd aan om een vorm van meditatie te beoefenen, waardoor Getuige Bewustzijn zich kan openbaren. Bewustzijnscoaching wil de mens niet gevangen houden in de mind/ego door alle aandacht te fixeren op problemen; het doorzien van het ego, het ontmantelen van het psychologische zelf en de belichaming van inzichten, staat centraal.

Wat is het verschil tussen bewustzijnscoaching en therapie?
Therapie is gericht op het versterken van het ik, het repareren van de persoonlijkheid waardoor een positief zelfbeeld, meer houvast en zekerheid wordt ervaren. Therapie is op zijn plaats wanneer iemand totaal verward en gefragmenteerd is. Bewustzijnscoaching is geen therapie, het is juist gericht op het  ontmantelen en doorzien van het ego/de mind en alles wat daaruit voort komt, maar de coaching kan wel een therapeutisch/helend effect hebben. Bewustzijnscoaching neemt de emotioneel/mentale/fysieke laag (waar alle conflicten zich in voordoen) als uitgangspunt en verbindt deze laag met onze essentie die vrij, wijs en liefdevol is. 

www.bewustzijnscoaching.com
www.thehealingcircle.one
Facebook: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching
LinkedIn: Caroline Ootes