“Just like the lotus, we too have the ability to rise from the mud,
bloom out of the darkness and radiate into the world”.

Bewustzijnscoaching
Wanneer een spiritueel pad wordt bewandeld, zijn er momenten dat we worden uitgedaagd door het bestaan.
Naast de vele testen, die in ons leven zich aandienen (reageren we vanuit onze overlevingspatronen of ons hart?), zal onze schaduwkant ook opspelen, wat we veelal niet herkennen doordat we projecteren (het ligt altijd aan de ander of de omstandigheden dat we ons zo voelen zoals we ons voelen).
Naarmate het hart zich meer en meer opent, zullen de knopen, die zich nog op het hart bevinden, zich openbaren in de vorm van  sterke emoties zoals jaloezie, haat, zinloosheid, verraad, niet gehoord voelen, onrecht etc. En het is niet altijd gemakkelijk om daarmee te zijn. Onze neiging om te vluchten, om de pijn te ontwijken of te onderdrukken, is heel sterk met als gevolg dat we blijven handelen of niet handelen vanuit het ego, vanuit de overlevingsstructuur, die gebaseerd is op angst en tekort. Bewustzijnscoaching wil de mens bijstaan en begeleiden tijdens het transformatieproces van mind (denken gebaseerd op angst) naar hart, naar vertrouwen en innerlijke rust.

Hoe werkt het in de praktijk?
Op het moment dat een vraag rijst, een knoop op het hart zich ontvouwt, een conflict zich voordoet waar het zicht op ontbreekt, neigingen vanuit de structuur (behoeftigheid, de doener of slavendrijver, de controleur etc.) ons beheersen/overheersen, sterke trekkrachten ons gevangen houden in bepaalde reactiepatronen, heftige krachten zoals onmacht, angst, boosheid in ons los komen etc. is bewustzijnscoaching een mogelijkheid.
Alle facetten van het ‘ontwakingsproces’ ken ik van binnenuit. Invoelend en aanvoelend vermogen en een scherp zicht maken het mogelijk om door de overlevingsstructuur van de ander heen te kijken, van waaruit een ander perspectief, vanuit Licht, Wijsheid en Liefde aangereikt kan worden. Naast een ander perspectief en het uitdagen van je structuur, ondersteun ik jou bij het aanwezig zijn van diepe pijnen en het doorbreken van diepe neigingen en reactiepatronen.

De coaching kent geen vaste structuur. Soms komen mensen een aantal sessies, soms komen mensen voor een enkele sessie en zie ik hen bijvoorbeeld een half jaar later weer terug. Wat voor jou klopt, ontvouwt zich ter plekke.
De consulten kunnen via zoom/telefoon plaats vinden of live bij mij thuis in Voorhout (omgeving Leiden).

Meditatie
Ontwaken is niet mogelijk zonder Gewaarzijn (Bewustzijn). Als Gewaarzijn nog niet (volledig) wordt herkend,  blijven we rond cirkelen in dezelfde patronen, we blijven een gevangene van de mind, we blijven verstrikt in situaties, emoties en verhalen, we blijven pijn vermijden, mede omdat we niet geleerd hebben om met pijn te ‘zijn’.
Zonder Gewaarzijn blijven we pogingen doen om onszelf of de ander te verbeteren, met als gevolg dat we dan juist het ego/de mind versterken; met andere woorden de energie wordt aangewend op ‘veranderen’, ‘worden’ in plaats van ‘zijn’ en ‘overgave’. Ik moedig mensen dan ook altijd aan om vipassana meditatie te beoefenen  (www.vipassana.nl), waardoor Getuige Bewustzijn zich kan openbaren. Bewustzijnscoaching werkt vele malen krachtiger door wanneer Puur Gewaarzijn zich opent. Bewustzijnscoaching wil de mens niet gevangen houden in de mind door alle aandacht te fixeren op problemen.  Het gaat uiteindelijk niet om de inhoud van de mind, maar om Bewustzijn zelf; je zou kunnen zeggen de Lege Mind waar de inhoud in verschijnt; DAT dient hoofdzaak te zijn.

Wat is het ego?
Het ego kent vele aspecten zoals de persoonlijkheid, temperament, conditioneringen, identiteit, concepten en ideeën.  Al die aspecten geven het gevoel van houvast, van ‘dit ben ik’: ik ben sociaal, christen, humanist, eerlijk etc.
Als we dieper in het ‘ik’ kijken, ontdekken we dat het ‘ik’ uit vele ikken en tegenstrijdige krachten bestaat, omdat het geen bestaansgrond op zichzelf heeft: het ‘ik’ is als los zand dat bij elkaar wordt gehouden door het te voeden met meningen, verhalen, concepten etc.
Zonder dat we het ons realiseren, is het dit ‘ik’ dat deep down een gevoel van afgescheidenheid, leegte en vervreemding veroorzaakt. Het is echter niet eenvoudig om de illusie van het ‘ik’ te doorzien, omdat het ook nog eens stevig wordt bekrachtigd door de maatschappij: we zien de ander/de wereld als afgescheiden van onszelf.
Collectief gezien leven we allemaal vanuit het ego, het ‘ik’. Het is het vasthouden of hechten aan dit ‘ik’ wat juist zoveel spanning, kramp en conflict teweeg brengt.  Ondanks dat, willen we  dit ‘ik’  in stand houden dat per definitie op een dag verdwijnt…, op de dag dat je sterft… of ontwaakt. Ware spiritualiteit is DAT realiseren wat altijd aanwezig is, in alle omstandigheden, als je leeft en als je niet leeft, het gaat aan alles (het psychologische zelf/ik) voorbij en leidt naar een werkelijk Thuis zijn, in onszelf, in het bestaan waar wij één mee zijn.

Wat is het verschil tussen bewustzijnscoaching en therapie?
Therapie is gericht op het versterken van het ik, het repareren van de persoonlijkheid waardoor een positief zelfbeeld, meer houvast en zekerheid wordt ervaren. Therapie is op zijn plaats wanneer iemand totaal verward en gefragmenteerd is. Bewustzijnscoaching is geen therapie, het is juist gericht op het  ontmantelen van de overlevingsstructuur, maar de coaching kan wel een therapeutisch/helend effect hebben. Bewustzijnscoaching brengt de mens voorbij de persoonlijkheid, voorbij het ego naar onze diepste essentie, naar Liefde en Wijsheid.
Een gezond ego, wat in de grote lijnen stabiel is, beschikt over de juiste voedingsbodem voor een diepe, wezenlijke transformatie: van hoofd naar Hart.

Kosten: 75 euro per sessie van 1.15 uur tot 1,5 uur.
Mensen die wat meer kunnen bijdragen: 85 euro. En mensen met een grotere beurs: 100 euro.

www.bewustzijnscoaching.com
www.thehealingcircle.one
Facebook: Caroline Ootes, Ontwaken, Bewustzijnscoaching
LinkedIn: Caroline Ootes